Iechyd meddwl a lles gweithwyr

Rydym eisiau cefnogi ein staff i fod ag iechyd meddwl a lles positif, ac i chi wybod ym mhle y gallwch chi gael gafael ar gefnogaeth ar yr adegau y byddwch yn teimlo y mae ei angen arnoch.

Services and information

Ynglŷn ag iechyd meddwl a lles

Rydym ni eisiau cefnogi ein staff i fod ag iechyd a lles meddyliol positif.

Iechyd a lles meddyliol: Cyngor a chefnogaeth

Cyngor, gwasanaethau a chefnogaeth gan gynnwys beth i'w wneud os ydych chi angen help rŵan.

Rhaglen Cymorth i Weithwyr: Vivup

Mae Vivup ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn i bob gweithiwr.

Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Rydym ni wedi hyfforddi nifer o Gymorthyddion Cyntaf Iechyd Meddwl, a fydd yn ymateb ac yn eich cefnogi pe bai argyfwng iechyd meddwl.

Cyrsiau a chymwysterau

Mae nifer o hyfforddiant iechyd a lles ar gael drwy gydol y flwyddyn.

Iechyd a lles corfforol

Gwybodaeth ac adnoddau arlein i gefnogi eich iechyd a’ch lles corfforol.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru

Amswer i Newid Cymru     "Rydym ni'n ymrwymo i newid y ffordd rydym ni’n meddwl am iechyd meddwl ac yn ei drin yn y gwaith."