Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae'r Cyngor wedi hyfforddi nifer o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a fydd yn ymateb ac yn eich cefnogi os cewch chi argyfwng iechyd meddwl, neu os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn siarad gydag aelodau o'ch tîm am eich problemau.

Os ydych chi neu gydweithiwr yn cael teimladau fel y rhai isod, gallwch gysylltwch â’ch Swyddogion Iechyd Meddwl Cymorth Cyntaf i gael cefnogaeth:

  • Yn cael pwl o banig
  • Eisiau cyflawni hunanladdiad
  • Yn hunan niweidio
  • Wedi profi digwyddiad trawmatig
  • Wedi mynd i gyflwr seicotig

Eich swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yw:

Gwasanaethau Cyfreithiol, AD & Democrataidd

Gwasanaethau Cyfreithiol, AD & Democrataidd

Llinos Howatson
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 706022
Ebost: llinos.howatson@sirddinbych.gov.uk

Louise Dougal
Rheolwr Gwasanaeth AD, Adnoddau Dynol - 01824 712539
Ebost: louise.dougal@sirddinbych.gov.uk

Emma Safhill
Rheolwr Tîm AD, Adnoddau Dynol - 01824 712644
Ebost: emma.safhill@sirddinbych.gov.uk

Andrea Malam
Prif Bartner Busnes DS, Adnoddau Dynol - 01824 712544
Ebost: andrea.malam@sirddinbych.gov.uk

Hilary Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol - 01824 712537
Ebost: hilary.evans@sirddinbych.gov.uk

Kerry Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol - 01824 712443
Ebost: kerry.evans@sirddinbych.gov.uk

Nerys Edwards
Partner Busnes AD Cynorthwyol Ysgolion, Adnoddau Dynol - 01824 712538
Ebost: nerys.edwards@sirddinbych.gov.uk

Julie Phillips
Partner Busnes AD Cynorthwyol Ysgolion, Adnoddau Dynol - 01824 706219
Ebost: julie.phillips@sirddinbych.gov.uk

Joanne Jones
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712534
Ebost: jones.joanne@sirddinbych.gov.uk

David Shephard
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712535
Ebost: david.shephard@sirddinbych.gov.uk

Lindsey Duckett
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712545
Ebost: lindsey.duckett@sirddinbych.gov.uk

Rachel Evans
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712642
Ebost: rachel.evans@sirddinbych.gov.uk

Sophie Vaughan
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712527
Ebost: sophie.vaughan@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo

Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo

Mark Cassidy
Eiddo - 01824 706808
Ebost: Mark.Cassidy@sirddinbych.gov.uk

Gareth Hallett
Eiddo - 01824 706837
Ebost: gareth.hallett@sirddinbych.gov.uk

Lucy Stokes
Eiddo - 01824 706975
Ebost: lucy.stokes@sirddinbych.gov.uk

Gwella Busness a Moderneiddio

Gwella Busness a Moderneiddio

Amy Selby
Cynllunio Strategol, Gwella Busnes a Moderneiddio - 01824 708018
Ebost: amy.selby@sirddinbych.gov.uk

Nicola Kneale
Cynllunio Strategol, Gwella Busnes a Moderneiddio
Ebost: nicola.kneale@sirddinbych.gov.uk

Iechyd Galwedigaethol

Iechyd Galwedigaethol

Helen Dolan
Cynghorydd Iechyd a Phresenoldeb Galwedigaethol - 01824 712532
Ebost: helen.dolan@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Tina Foulkes
Tîm Sir Ddinbych yn Gweithio, Cymunedau a Chwsmeriaid - 01824 712874
Ebost:  Tina.Foulkes@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Rhiain Morrell
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712267
Ebost: rhiain.morrlle@sirddinbych.gov.uk

Gail Gerrard
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712860
Ebost: Gail.Gerrard@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd

Tony Ward
Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd - 01824 706397
Ebost: tony.ward@sirddinbych.gov.uk

Wendy Davies
Strydwedd
Ebost: wendy.davies@sirddinbych.gov.uk

Neil Jones
Strydwedd
Ebost: Neil.Jones@sirddinbych.gov.uk

Joanne Ellis
Goleuadau Stryd
Ebost: joanne.ellis@sirddinbych.gov.uk

Hayley Jones
Arlwyo a Glanhau - 01824 712131
Ebost: hayley.jones@sirddinbych.gov.uk

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad

Sara Palmer
Cludiant Teithwyr, Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedda Chefn Gwlad - 01824 706879
Ebost: sara.palmer@sirddinbych.gov.uk

Katrina Day
Cefn Gwlad - 01824 708396
Ebost: katrina.day@sirddinbych.gov.uk

Undebau Llafur

Undebau Llafur

Os ydych yn aelod o Undeb Llafur, siaradwch â nhw yn uniongyrchol gan y bydd ganddynt hwythau fanylion cyswllt swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl hyfforddedig.

Bridget Stokes
Ysgrifennydd y Gangen Unsain
Ebost: bridget.stokes@sirddinbych.gov.uk

Shane Davies
Cynrychiolydd Undeb Unsain, Strydwedd
Ebost: shane.c.davies@sirddinbych.gov.uk

John Berger
Cynrychiolydd Undeb Unsain, Cefndy Healthcare - 01824 706005

Mark Williams
Goleuadau Stryd
Ebost: Mark.W.Williams@sirddinbych.gov.uk

Care first

Bwriad Care First yw eich helpu chi gyda gwahanol faterion gwaith, teuluol a phersonol. Mae’n wasanaeth am ddim ac nid oes rhaid gofyn i'ch rheolwr i gael ei ddefnyddio.

I gysylltu â Care First, ffoniwch 0800 174 319 neu fe allwch gael gafael ar y gwasanaeth yn gyfrinachol ar-lein ar Care First: Lifestyle (gwefan allanol)

Mae manylion enw defnyddiwr a chyfrinair i’w cael ar dudalen Iechyd Galwedigaethol ar y Fewnrwyd (LINC) neu drwy ofyn i’ch rheolwr atebol, Iechyd Galwedigaethol neu Adnoddau Dynol.


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru Amswer i Newid Cymru