Derbyn i ysgol

Gwybodaeth am wneud cais am le mewn ysgol yn Sir Ddinbych.

Services and information

Lleoedd Meithrin

Sut i wneud cais am le meithrin.

Lleoedd derbyn

Sut i wneud cais am le derbyn.

Lleoedd Iau (blwyddyn 3)

Sut i wneud cais am le Iau (blwyddyn 3).

Lleoedd ysgol uwchradd

Sut i wneud cais am le ym mlwyddyn 7 ysgol uwchradd.

Trosglwyddo ysgolion

Sut i wneud cais i drosglwyddo o un ysgol i un arall.

Oedran ysgol

Canfyddwch faint oed y mae plant yn dechrau yn y meithrin, derbyn, iau ac ysgolion uwchradd.