Derbyn i ysgol

Gwybodaeth am wneud cais am le mewn ysgol yn Sir Ddinbych.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Nid oes gwell amser erioed wedi bod i ddysgu Cymraeg. Mae gan Lywodraeth Cymru weledigaeth hirdymor i weld y Gymraeg yn ffynnu gyda miliwn o bobl yn gallu ei siarad erbyn 2050.

Mae dysgu a defnyddio’r Gymraeg yn cynnig mantais yn addysgol, diwylliannol ac mewn cyflogaeth.

Darganfyddwch mwy am addysg cyfrwng Cymraeg

Services and information

Lleoedd Meithrin

Sut i wneud cais am le meithrin.

Lleoedd derbyn

Sut i wneud cais am le derbyn.

Lleoedd Iau (blwyddyn 3)

Sut i wneud cais am le Iau (blwyddyn 3).

Lleoedd ysgol uwchradd

Sut i wneud cais am le ym mlwyddyn 7 ysgol uwchradd.

Trosglwyddo ysgolion

Sut i wneud cais i drosglwyddo o un ysgol i un arall.

Oedran ysgol

Canfyddwch faint oed y mae plant yn dechrau yn y meithrin, derbyn, iau ac ysgolion uwchradd.

Dod o hyd i ysgol

Gwybodaeth am ysgolion Sir Ddinbych.

Cefnogaeth i ddysgwyr sydd yn dechrau mewn ysgol gynradd

Dysgwch fwy am y gefnogaeth i ddysgwyr (newydd-ddyfodiaid) ym mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 nad ydynt wedi derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn flaenorol.

Cynllun Trochi Uwchradd yn Sir Ddinbych

Dysgwch fwy am y cynllun sy’n helpu dysgwyr nad ydynt wedi derbyn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, i dderbyn addysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.