Lleoedd mewn dosbarth derbyn

Gall plant fynychu dosbarth derbyn, naill ai mewn ysgol fabanod neu ysgol gynradd, y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn yw 20 Tachwedd 2021, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 16 Ebrill 2021.

Dogfennau cysylltiedig