Lleoedd mewn dosbarth meithrin

Gall plant fynychu dosbarth meithrin y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed. Nid yw cael lle mewn dosbarth meithrin mewn ysgol benodol yn gwarantu lle i’ch plentyn mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno. Bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn.

Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin ar-lein

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yw 17 Chwefror 2023 a byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad erbyn 4 Mai 2023.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion