Lleoedd mewn dosbarth meithrin

Gall plant fynychu dosbarth meithrin y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed. Nid yw cael lle mewn dosbarth meithrin mewn ysgol benodol yn gwarantu lle i’ch plentyn mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno. Bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn.

Bydd modd i chi wneud cais am 2022 le mewn dosbarth meithrin o 27 Medi 2021 ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion