Lleoedd ysgolion uwchradd

Os oes gennych chi blentyn ym mlwyddyn 6 ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am le mewn ysgol uwchradd yn defnyddio’r ffurflen gais ar y dudalen hon.

Gwneud cais am le ar gyfer blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ar-lein

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2011 a 31 Awst 2012.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd yw 4 Tachwedd 2022, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 1 Mawrth 2023.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion