Beth sy'n mynd i'r biniau?

Trolibocs
(y blwch uchaf gyda chaead glas)

Trolibocs

Papur, gan gynnwys:

 • Llythyrau
 • Amlenni
 • Cylchgronau
 • Papurau newydd
 • Taflenni gwybodaeth
 • Catalogau
 • Papur argraffedig

Eitemau trydanol bach

Yn rhan o’ch gwasanaeth casglu ymyl palmant newydd, byddwn hefyd yn casglu eich eitemau trydanol bach (megis tostwyr a raseli trydan) bob wythnos. Rhowch eich eitemau trydanol bach yn rhydd ar ben eich Trolibocs i'w casglu.

Dysgwch fwy am y gwasanaeth casglu eitemau trydanol bach.

Trolibocs
(y blwch canol gyda chaead coch)

Trolibocs

Metelau cymysg, plastigau a chartonau, gan gynnwys:

 • Caniau metel, tuniau, erosolau gwag a ffoil glân
 • Poteli plastig, potiau, tybiau a hambyrddau
 • Cartonau bwyd a diod, megis "Tetra Pak"
 • Caeadau metel oddi ar boteli neu jariau gwydr

Trolibocs
(y blwch gwaelod gyda chaead gwyrdd)

Trolibocs

Poteli a jariau gwydr (dim caeadau).

Bag glas amldro

Bag glas amldro

Cardfwrdd, gan gynnwys:

 • Cardfwrdd
 • Llewys cardfwrdd a ddefnyddir ar gyfer bwydydd wedi’u pecynnu, gan gynnwys prydau parod a chynnyrch sydd â nifer mewn pac
 • Cartonau wyau
 • Tiwbiau papur toiled / papur cegin
 • Bocsys grawnfwyd
 • Cardiau cyfarch (heb fathodynnau, rhubanau, gliter neu glymau)

Cadi oren
(yn ogystal â chadi arian llai i’w ddefnyddio yn y tŷ)

Cadi Oren a Chadi Arian

Gwastraff bwyd, gan gynnwys:

 • Bagiau te wedi'u defnyddio
 • Gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Ffrwythau
 • Croen llysiau
 • Cig a physgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Crafion platiau neu fwyd dros ben nad oes modd ei gadw’n ddiogel er mwyn ei fwyta yn nes ymlaen
 • Bwyd nad yw’n ddiogel i'w fwyta mwyach

Bydd cadis bwyd newydd yn ddu neu lwyd, gyda chaead oren.

Bin glas neu ddu 240 litr ar olwynion

Bin glas neu ddu 240 litr ar olwynion

Gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Gwastraff y cartref nad oes modd ei ailgylchu na'i gompostio trwy wasanaethau ymyl palmant safonol y Cyngor.

 • Poteli, potiau a thybiau plastig du a brown
 • Clytiau (napis)
 • Weips gwlyb
 • Polystyren
 • Yr holl wastraff o’r cartref sydd dros ben na ellir ei ailgylchu

Casgliadau gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Eitemau trydanol bach
(Gwasanaeth Trolibocs)

Trolibocs

Eitemau trydanol bach, gan gynnwys:

 • Raseli trydan
 • Sychwyr gwallt
 • Heyrn
 • Tegellau
 • Offer pŵer
 • Radios
 • Tostwyr

Ni ddylai’r eitemau trydanol bach fod yn fwy na thaflen o bapur A4. Os yw’r eitem yn cynnwys batris y mae modd eu tynnu allan, dylid gwneud hynny a’u rhoi yn y cynwysyddion casglu batris.

Rhowch eich eitemau trydanol bach yn rhydd ar ben eich Trolibocs i'w casglu.

Gellir mynd ag eitemau trydanol mwy i’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

Dysgwch fwy am y gwasanaeth casglu eitemau trydanol bach.

Clip batris pinc

Clip batris pinc

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V).

Gosodwch eich clip batris pinc ar eich Trolibocs.

Dysgwch fwy am y casgliadau wythnosol newydd ar gyfer hen fatris y cartref.

Cadi Du
(gyda chaead piws)

Cadi Du (gyda chaead piws)

Cynnyrch Hylendid Amsugnol, gan gynnwys:

 • Clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • Powlenni gwely a leinars
 • Padiau anymataliaeth
 • Padiau gwely a chadair
 • Bagiau colostomi a stoma
 • Bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • Menig plastig a ffedogau untro

Mae casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn wasanaeth dewisol. Mae'n rhaid cofrestru.

Sach gwyn untro

Sach gwyn untro

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

 • Dillad oedolion a phlant
 • Esgidiau
 • Bagiau llaw
 • Beltiau
 • Cyrtens

Mae casgliadau tecstilau yn wasanaeth dewisol. Bydd ein partner 'Co-Options' yn cynnig gwasanaeth casglu bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau a gyflwynir yn y sach gwyn a ddarperir.

Casgliadau Tecstilau.

Bin gwyrdd ar olwynion
(angen cofrestru)*

Bin gwyrdd ar olwynion

Gwastraff gardd, gan gynnwys:

 • Gwair, dail a’r rhan fwyaf o chwyn
 • Planhigion a blodau
 • Torion gwrychoedd a thocion llwyni

*Rydym yn casglu eich gwastraff gardd o’ch cartref bob pythefnos, os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth taladwy hwn.

Cofiwch, os gwelwch yn dda: Cewch fynd â gwastraff gardd i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Casgliadau gwastraff gardd.

Bag glas tywyll amldro

Bag glas tywyll amldro

Papur, gan gynnwys:

 • Llythyrau
 • Amlenni
 • Cylchgronau
 • Papurau newydd
 • Taflenni gwybodaeth
 • Catalogau
 • Papur argraffedig

Bag coch amldro

Bag coch amldro

Metelau cymysg, plastigau a chartonau, gan gynnwys:

 • Caniau metel, tuniau, erosolau gwag a ffoil glân
 • Poteli plastig, potiau, tybiau a hambyrddau
 • Cartonau bwyd a diod, megis "Tetra Pak"
 • Caeadau metel oddi ar boteli neu jariau gwydr

Bag gwyrddlas amldro

Bag gwyrddlas amldro

Poteli a jariau gwydr (dim caeadau).

Bag glas amldro

Bag glas amldro

Cardfwrdd, gan gynnwys:

 • Cardfwrdd
 • Llewys cardfwrdd a ddefnyddir ar gyfer bwydydd wedi’u pecynnu, gan gynnwys prydau parod a chynnyrch sydd â nifer mewn pac
 • Cartonau wyau
 • Tiwbiau papur toiled / papur cegin
 • Bocsys grawnfwyd
 • Cardiau cyfarch (heb fathodynnau, rhubanau, gliter neu glymau)

Cadi oren
(yn ogystal â chadi arian llai i’w ddefnyddio yn y tŷ)

Cadi Oren a Chadi Arian

Gwastraff bwyd, gan gynnwys:

 • Bagiau te wedi'u defnyddio
 • Gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Ffrwythau
 • Croen llysiau
 • Cig a physgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Crafion platiau neu fwyd dros ben nad oes modd ei gadw’n ddiogel er mwyn ei fwyta yn nes ymlaen
 • Bwyd nad yw’n ddiogel i'w fwyta mwyach

Bydd cadis bwyd newydd yn ddu neu lwyd, gyda chaead oren.

Bag du y gellir ei ailddefnyddio (yn cynnwys hyd at 1 sach binc untro llawn)

Bag du y gellir ei ailddefnyddio (yn cynnwys hyd at 1 sach binc untro llawn)

Gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Gwastraff y cartref nad oes modd ei ailgylchu na’i gompostio trwy wasanaethau ymyl palmant safonol y Cyngor.

 • Poteli, potiau a thybiau plastig du a brown
 • Clytiau (napis)
 • Weips gwlyb
 • Polystyren
 • Yr holl wastraff o’r cartref sydd dros ben na ellir ei ailgylchu

Rhowch eich gwastraff nad oes modd ei ailgylchu yn y sachau pinc untro a ddarperir. (Darperir rholyn o sachau pinc). Gallwch roi hyd at 1 sach binc untro o wastraff nad oes modd ei ailgylchu yn eich bag du newydd, y gellir ei ailddefnyddio, ar gyfer eich casgliad wythnosol.

Casgliadau gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Eitemau trydanol bach
(Gwasanaeth bagiau)

Eitemau trydanol bach

Eitemau trydanol bach, gan gynnwys:

 • Raseli trydan
 • Sychwyr gwallt
 • Heyrn
 • Tegellau
 • Offer pŵer
 • Radios
 • Tostwyr

Ni ddylai’r eitemau trydanol bach fod yn fwy na thaflen o bapur A4. Os yw’r eitem yn cynnwys batris y mae modd eu tynnu allan, dylid gwneud hynny a’u rhoi yn y cynwysyddion casglu batris.

Rhowch eich eitemau trydanol bach yn rhydd ar dop un o'ch bagiau y gellir eu hailddefnyddio.

Gellir mynd ag eitemau trydanol mwy i’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

Dysgwch fwy am y gwasanaeth casglu eitemau trydanol bach.

Bag plastig untro

Bag plastig untro

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V).

Rhowch hen fatris y cartref mewn bag plastig untro, ei glymu’n ddiogel, a’i roi ar dop un o’ch bagiau y gellir eu hailddefnyddio.

Dysgwch fwy am y casgliadau wythnosol newydd ar gyfer hen fatris y cartref.

Cadi Du
(gyda chaead piws)

Cadi Du (gyda chaead piws)

Cynnyrch Hylendid Amsugnol, gan gynnwys:

 • Clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • Powlenni gwely a leinars
 • Padiau anymataliaeth
 • Padiau gwely a chadair
 • Bagiau colostomi a stoma
 • Bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • Menig plastig a ffedogau untro

Mae casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn wasanaeth dewisol. Mae'n rhaid cofrestru.

Sach gwyn untro

Sach gwyn untro

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

 • Dillad oedolion a phlant
 • Esgidiau
 • Bagiau llaw
 • Beltiau
 • Cyrtens

Mae casgliadau tecstilau yn wasanaeth dewisol. Bydd ein partner 'Co-Options' yn cynnig gwasanaeth casglu bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau a gyflwynir yn y sach gwyn a ddarperir.

Casgliadau Tecstilau.

Sach dympi gwyrdd
(angen cofrestru)*

Sach dympi gwyrdd

Gwastraff gardd, gan gynnwys:

 • Gwair, dail a’r rhan fwyaf o chwyn
 • Planhigion a blodau
 • Torion gwrychoedd a thocion llwyni

*Rydym yn casglu eich gwastraff gardd o’ch cartref bob pythefnos, os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth taladwy hwn.

Cofiwch, os gwelwch yn dda: Cewch fynd â gwastraff gardd i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Casgliadau gwastraff gardd.

Bin du gyda sticer glas tywyll

Bin du gyda sticer glas tywyll

Papur, gan gynnwys:

 • Llythyrau
 • Amlenni
 • Cylchgronau
 • Papurau newydd
 • Taflenni gwybodaeth
 • Catalogau
 • Papur argraffedig

Bin du gyda sticer coch

Bin du gyda sticer coch

Metelau cymysg, plastigau a chartonau, gan gynnwys:

 • Caniau metel, tuniau, erosolau gwag a ffoil glân
 • Poteli plastig, potiau, tybiau a hambyrddau
 • Cartonau bwyd a diod, megis "Tetra Pak"
 • Caeadau metel oddi ar boteli neu jariau gwydr

Bin du gyda sticer gwyrddlas

Bin du gyda sticer gwyrddlas

Poteli a jariau gwydr (dim caeadau).

Bin du gyda sticer glas

Bin du gyda sticer glas

Cardfwrdd, gan gynnwys:

 • Cardfwrdd
 • Llewys cardfwrdd a ddefnyddir ar gyfer bwydydd wedi’u pecynnu, gan gynnwys prydau parod a chynnyrch sydd â nifer mewn pac
 • Cartonau wyau
 • Tiwbiau papur toiled / papur cegin
 • Bocsys grawnfwyd
 • Cardiau cyfarch (heb fathodynnau, rhubanau, gliter neu glymau)

Bin brown ar olwynion

Bin brown ar olwynion

Gwastraff bwyd, gan gynnwys:

 • Bagiau te wedi'u defnyddio
 • Gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Ffrwythau
 • Croen llysiau
 • Cig a physgod amrwd ac wedi'u coginio, gan gynnwys esgyrn
 • Crafion platiau neu fwyd dros ben nad oes modd ei gadw’n ddiogel er mwyn ei fwyta yn nes ymlaen
 • Bwyd nad yw’n ddiogel i'w fwyta mwyach

Bin du 4 olwyn (caead du)

Bin du 4 olwyn (caead du)

Gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Gwastraff y cartref nad oes modd ei ailgylchu na’i gompostio trwy wasanaethau ymyl palmant safonol y Cyngor.

 • Poteli, potiau a thybiau plastig du a brown
 • Clytiau (napis)
 • Weips gwlyb
 • Polystyren
 • Yr holl wastraff o’r cartref sydd dros ben na ellir ei ailgylchu

Casgliadau gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Eitemau trydanol bach
(Gwasanaeth biniau cymunedol)

Eitemau trydanol bach

Eitemau trydanol bach, gan gynnwys:

 • Raseli trydan
 • Sychwyr gwallt
 • Heyrn
 • Tegellau
 • Offer pŵer
 • Radios
 • Tostwyr

Ni ddylai’r eitemau trydanol bach fod yn fwy na thaflen o bapur A4. Os yw’r eitem yn cynnwys batris y mae modd eu tynnu allan, dylid gwneud hynny a’u rhoi yn y cynwysyddion casglu batris.

Rhowch yr eitemau’n rhydd ar y llawr, wrth ymyl y biniau.

Gellir mynd ag eitemau trydanol mwy i’ch Canolfan Ailgylchu a Gwastraff agosaf.

Dysgwch fwy am y gwasanaeth casglu eitemau trydanol bach.

Bag plastig untro

Bag plastig untro

Hen fatris y cartref.

(Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V).

Rhowch eitemau mewn bag plastig untro, ei glymu’n dynn, yna ei roi ar y llawr, wrth ymyl y biniau.

Dysgwch fwy am y casgliadau wythnosol newydd ar gyfer hen fatris y cartref.

Cadi Du
(gyda chaead piws)

Cadi Du (gyda chaead piws)

Cynnyrch Hylendid Amsugnol, gan gynnwys:

 • Clytiau tafladwy, bagiau clytiau a weips
 • Powlenni gwely a leinars
 • Padiau anymataliaeth
 • Padiau gwely a chadair
 • Bagiau colostomi a stoma
 • Bagiau cathetr a photeli wrin, a
 • Menig plastig a ffedogau untro

Mae casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol yn wasanaeth dewisol. Mae'n rhaid cofrestru.

Sach gwyn untro

Sach gwyn untro

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

 • Dillad oedolion a phlant
 • Esgidiau
 • Bagiau llaw
 • Beltiau
 • Cyrtens

Mae casgliadau tecstilau yn wasanaeth dewisol. Bydd ein partner 'Co-Options' yn cynnig gwasanaeth casglu bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau a gyflwynir yn y sach gwyn a ddarperir.

Casgliadau Tecstilau.