Marchnad y Frenhines, y Rhyl: Cyfleoedd

Hoffem glywed gennych chi

Os oes gennych chi ddiddordeb masnachu ar y safle, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni: Marchnad y Frenhines

Services and information

Adeiladau'r Frenhines

Adeiladau'r Frenhines
Adeiladau'r Frenhines
Adeiladau'r Frenhines

Lleoliad

 • Lleoliad perffaith yng nghanol tref y Rhyl
 • Agos at draeth sydd wedi ennill Gwobr Glan y Môr
 • Y dref sydd â’r boblogaeth fwyaf yn y Sir a’r lefel uchaf o ymwelwyr
 • Maes parcio diogel i dros 500 o gerbydau dros y ffordd
 • Agos at Lwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol sy’n denu 400,000 o ymwelwyr bob blwyddyn
 • Pum munud ar droed i’r orsaf drên a bws sy’n cysylltu’r dref â gweddill y DU (Caer 30 munud, Lerpwl 1 awr 30 munud, Manceinion llai na 1 awr 45 munud, Llundain llai na 3 awr)

Cefndir

Caffaelodd y Cyngor nifer o adeiladau adfeiliedig ar safle a oedd wirioneddol angen ei adfywio yng nghanol tref y Rhyl. Arferai’r safle fod yn westy, arcêd, clwb nos a neuadd farchnad, ac rydym wedi datblygu cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer datblygiad defnydd cymysg.

2017: Ymgynghori ar y safle

2019: Caffael yr adeiladau

2021 i 2023: Datblygu'r safle

2024: Agor

Buddsoddiadau hyd yma yn Y Rhyl

Mae prosiectau sylweddol diweddar wedi denu buddsoddiadau sector cyhoeddus a phreifat gwerth miliynau o bunnoedd, gan gynnwys:

 • Adnewyddu Theatr y Pafiliwn a chreu’r Bwyty '1891'
 • Dau westy â brand cenedlaethol
 • Gofod addas i fentrau newydd gydweithio
 • Parc Dŵr SC2 a Ninja Tag
 • Pont y Ddraig a gwelliannau i’r Harbwr
 • Tai a pharc cymunedol Gerddi Heulwen
Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Gwelliannau i Harbwr y Rhyl

Gwelliannau i Harbwr y Rhyl

Gwelliannau i Harbwr y Rhyl.

Gofod addas i fentrau newydd gydweithio

Gofod addas i fentrau newydd gydweithio

Gofod addas i fentrau newydd gydweithio.

Gerddi Heulwen

Gerddi Heulwen

Gerddi Heulwen.

Crist y Gair

Crist y Gair

Crist y Gair.

Buddsoddiadau yn y dyfodol

Mae casgliad o brosiectau newydd yn mynd rhagddynt yn agos i Farchnad y Frenhines yn cynnwys: