Adeiladau'r Frenhines: Diweddariadau diwethaf

Marchnad y Frenhines - Cynnig


Cynllunio wedi'i gymeradwyo ar Adeiladau'r Frenhines (08/09/2021)

Gwaith dymchwel wedi ailgychwyn ar Adeiladau'r Frenhines yn y Rhyl (29/07/2021)

Rhoi'r gorau am y tro i ddymchwel Adeiladau'r Frenhines yn y Rhyl (18/06/2021)

Mae'r broses wedi dechrau dewis contractwr ar gyfer Adeiladau'r Frenhines (21/04/2021)

Asedau Hanesyddol yn Adeiladau'r Frenhines yn parhau i gadw (23/02/2021)

Penodi contractwr i ddymchwel Adeiladau'r Frenhines (11/01/2021)

Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer datblygiad Adeiladau'r Frenhines (24/09/2020)