Cysylltwch â ni ar-lein 

Biniau ac ailgylchu

Busnes

Ceisiadau am Wybodaeth

Cwynion, canmoliaethau ac adborth

Cymunedau a byw

Treth y cyngor

Atal troseddau

Addysg ac ysgolion

Tai

Swyddi

Newyddion (Llais y Sir)

Hamdden

Llyfrgelloedd

Parcio, ffyrdd a theithio

Daliadau

Plâu, llygredd a hylendid bwyd

Cynllunio

Pleidleisio ac etholiadau


Cysylltu â ni

Os na fedrwch chi ddod o hyd i’r gwasanaeth yn y rhestr uchod, cysylltwch â ni yn defnyddio’r ffurflen isod ar gyfer ymholiadau cyffredinol:

Ymholiad cyffredinol