Dementia

Beth yw dementia, sut i gael help a sut mae’r Cyngor yn gweithio tuag at fod yn gyngor sy’n deall dementia.

Services and information

Beth yw dementia?

Beth ydyw a beth yw’r symptomau?

Diagnosis

Sut i gael diagnosis a beth i’w wneud os bydd yn cael ei gadarnhau.

Beth mae’r Cyngor yn ei wneud

Sut rydym yn gweithio i ddod yn gyngor sy’n deall dementia.

Cefnogaeth

Ble i ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth i bobl sy’n byw â dementia.

Diogelwch

Gwasanaethau ac offer i helpu i gadw pobl yn ddiogel.

Gofalwyr

Cymorth i rai sy’n gofalu am bobl sy’n byw â dementia.

Cludiant

Cymorth i yrwyr a gwasanaethau i’r rhai nad ydynt yn gyrru.

Lleoliadau sy’n deall dementia

Lleoliadau sy’n cynnig cefnogaeth i bobl sy’n byw â dementia.

Hyfforddiant ac ymwybyddiaeth

Cyrsiau ac adnoddau defnyddiol.

Gwella gofal ac ymwybyddiaeth dementia

Gwneud gofal iechyd yn well mewn ysbytai ac yn y cartref.

E-Fwletin Sir Ddinbych Ymwybodol o Ddementia (gwefan allanol)

Rifyn 1af Bwletin Rhwydwaith Sir Ddinbych Ymwybodol o Ddementia.