Cymorth Busnes

Os ydych yn fusnes sydd eisoes yn bod neu’n fusnes newydd, gallwn ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ichi.

Services and information

Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi

Gall Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi ddarparu grant rhwng £5,000 a £50,000 i ddatblygu ac uwchraddio eiddo masnachol yng nghanol tref y Rhyl.

Disgowntiau ac eithriadau ardrethi busnes

Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi, gan gynnwys gwybodaeth am y Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch.

Newyddlen Bwletin Busnes

Tanysgrifiwch ar-lein i dderbyn y newyddlen Bwletin Busnes - y cylchlythyr misol sy’n darparu’r newyddion busnes diweddaraf o amgylch Sir Ddinbych.

Dechrau a Chynllunio Busnes (gwefan allanol)

Gwybodaeth ac arweiniad gan llyw.cymru.

Brexit ar gyfer busnesau

Mae’r DU wedi gadael yr UE. Mae’n bwysig bod holl fusnesau yn adolygu eu gweithrediadau – hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod y newid yn effeithio arnoch chi, mae’n bwysig gwirio.

Cyngor safonau masnachu

Pecynnau cyngor a gwybodaeth i fusnesau.

Parhad busnes

Sut y gall eich busnes yn cynllunio ar gyfer argyfwng.

Hysbysebion

I arddangos hysbyseb neu arwydd yn Sir Ddinbych, efallai y bydd arnoch angen cael caniatâd oddi wrthym.

Nifer yr ymwelwyr

Gwybodaeth ar nifer yr ymwelwyr yn Sir Ddinbych.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (gwefan allanol)

Mae BOSS yma i helpu chi ac eich busnes. Dysgu ar-lein syml a hwylus. Datblygwch eich busnes â BOSS!.

Caru Busnesau Lleol

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Arolwg Busnes

Gweld canfyddiadau ein harolwg busnes a darganfod sut i gymryd rhan.

Busnes Cymru (gwefan allanol)

Yr holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd eu hangen arnoch.

Cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

Gweld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cefnogaeth dileu swyddi

Cefnogaeth dileu swyddi ar gyfer busnesau a gweithwyr.