Cymorth Busnes

Os ydych yn fusnes sydd eisoes yn bod neu’n fusnes newydd, gallwn ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ichi.

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Gweld cymorth i fusnesau.

Dechrau a Chynllunio Busnes (gwefan allanol)

Gwybodaeth ac arweiniad gan llyw.cymru.

Disgowntiau ac eithriadau

Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi.

Cyngor safonau masnachu

Pecynnau cyngor a gwybodaeth i fusnesau.

Parhad busnes

Sut y gall eich busnes yn cynllunio ar gyfer argyfwng.

Hysbysebion

I arddangos hysbyseb neu arwydd yn Sir Ddinbych, efallai y bydd arnoch angen cael caniatâd oddi wrthym.

Ystadegau busnes

Gwybodaeth fusnes ac ystadegau.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (gwefan allanol)

Mae BOSS yma i helpu chi ac eich busnes. Dysgu ar-lein syml a hwylus. Datblygwch eich busnes â BOSS!.

Caru Busnesau Lleol

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Technoleg ar gyfer eich busnes

Mae BOSS yma i helpu chi ac eich busnes. Dysgu ar-lein syml a hwylus. Datblygwch eich busnes â BOSS!.

Busnes Cymru (gwefan allanol)

Yr holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd eu hangen arnoch.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

weld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Cynllun Kickstart

Gwybodaeth am y Cynllun Kickstart, gan gynnwys sut i wneud cais.

Brexit ar gyfer busnesau

Mae’r DU wedi gadael yr UE. Mae’n bwysig bod holl fusnesau yn adolygu eu gweithrediadau – hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod y newid yn effeithio arnoch chi, mae’n bwysig gwirio.