Adnoddau Dynol: canllawiau system

iTrent

System Adnoddau Dynol y cyngor yw iTrent.

Hunan-wasanaeth gweithiwr iTrent (ESS)

Fel aelod o staff bydd gennych fynediad yn awtomatig i Hunan wasanaeth itrent ar gyfer y Gweithiwr. Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi edrych ar eich gwybodaeth eich hun yn ddiogel a’i ddiweddaru.

Ewch i hunan-wasanaeth iTrent

(Nodwch: rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)

iTrent People Manager

iTrent People Manager yw system y cyngor sy’n caniatáu rheolwyr yng Nghyngor Sir Ddinbych i weld manylion personol a chyflogaeth eu staff.

Ewch i iTrent People Manager

(Nodwch: rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)

Canllawiau system

Canllaw hunanwasanaeth i weithwyr (ESS)

Manylion absenoldeb iTrent

Manylion cyflogaeth iTrent

Bwydlen a llywio iTrent

VisionTime

System y cyngor i alluogi staff sy’n gweithio’n hyblyg i glocio i mewn a chlocio yn ystod oriau gwaith yw VisionTime.

Hefyd rhaid i weithwyr archebu gwyliau blynyddol drwy system VisionTime.

Mynediad i VisionTime

(Nodwch: rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)

Cysylltu â ni